Arbetsområden

Arbetsområden

Folkrörelseorganisationer

IA samarbetar med folkrörelseorganisationer i seminarier, produktion av material och analyser, i olika projekt och program.

Program, projekt

IA planerar, utvecklar och genomför program och projekt med internationell inriktning

Kunskapsinhämtning, rapporter, seminarier

IA producerar rapporter och publikationer. IA arrangerar seminarier och annan typ av aktiviteter för kunskapsinhämtning.

Fokusområden

Demokratiperspektiv

Utvecklingen i Europa, deltagande demokrati, valprocesser, den politiska makten, diskriminering och hbtq-rättigheter .

Kvinnornas rättigheter

Aborträtten, våld mot kvinnor, arbete, feministisk strategi

Ursprungsfolkens rättigheter och markkonflikter

Konfliktlösning

Kapitalets perspektiv, proxykrig, geopolitiska, regionala intressen

Miljö

produktionsmodeller, konsumtionens mönster och påverkan

Sverige i världen

Investeringar, ojämlikt utbyte, utrikespolitikens inriktning.

©2018 by Daniel Patiño