top of page

Arbetsområden

Arbetsområden

Folkrörelseorganisationer

IA samarbetar med folkrörelseorganisationer i seminarier, produktion av material och analyser, i olika projekt och program.

Nurse Talking to Patient

Program, projekt

IA planerar, utvecklar och genomför program och projekt med internationell inriktning

The Streets

Kunskapsinhämtning, rapporter, seminarier

IA producerar rapporter och publikationer. IA arrangerar seminarier och annan typ av aktiviteter för kunskapsinhämtning.

Fokusområden

Community Service

Demokratiperspektiv

Utvecklingen i Europa, deltagande demokrati, valprocesser, den politiska makten, diskriminering och hbtq-rättigheter .

Nurse Talking to Patient

Kvinnornas rättigheter

Aborträtten, våld mot kvinnor, arbete, feministisk strategi

The Streets

Ursprungsfolkens rättigheter och markkonflikter

Stängsel Spännare
Stängsel Spännare
Stängsel Spännare

Konfliktlösning

Kapitalets perspektiv, proxykrig, geopolitiska, regionala intressen

Forest Path

Miljö

produktionsmodeller, konsumtionens mönster och påverkan

Stormiga Skies över en sjö

Sverige i världen

Investeringar, ojämlikt utbyte, utrikespolitikens inriktning.

bottom of page