top of page
internationell arena.PNG

Publikationer

Bok Vart är Europa på väg? 16 texter om Europa

Agneta Norberg Militariseringen av Europa

Trumps ”America first” i världspolitiken innebär att USA för att säkra sina intressen i världen måste nedprioritera Västeuropa. Sydostasien och Kina, Arktis och Norden samt Mellanöstern är viktigare. EU måste därför bygga ett eget försvarssystem för att stå på egna ben. Frågan är hur EU-länderna ska utveckla en egen försvarsmakt och samtidigt fortsätta underordna sig NATO. För att förstå USA och NATO:s strategi måste vi följa NATO i spåren och liksom krigsmaskinen samverka med motståndare till denna krigsmaskin runt om i Europa. Läs Norbergs artikel om militariseringen av Europa.

Eirik Vold

HUR USA ANVÄNDER SKANDINAVIEN FÖR ATT FÅ MED EUROPA PÅ KRIG

De senaste 20 åren har de skandinaviska länderna brutit med en hundraårig fredstraditionoch gått i krig mot Jugoslavien, Afghanistan, Irak och Libyen. Medan miljontals oskyldiga människor drabbades, blev statsministrarna som drog in Danmark och Norge i krig mot Irak och Libyen, Fogh-Rasmussen och Jens Stoltenberg, generalsekreterare för NATO. Hemliga WikiLeaks dokument avslöjar hur Nato och USA arbetar
för att förvandla Skandinavien från en fredsbastion till krigsstater och de använder Skandinaviens fredsrykte för att få med resten av Europa i USA: s krig.

bottom of page